اوتیسم چیست و چرا به این بیماری مبتلا می شویم؟

اوتیسم چیست و چرا به این بیماری مبتلا می شویم؟
بیماری های مختلفی وجود دارند که سلامت انسان را تهدید می کنند و اوتیسم نیز یکی از آنهاست. دانشمندان معتقدند فرد بین 3 تا 4 سالگی به این اختلال مبتلا می شود، علل ابتلا به اوتیسم متفاوت اند اما به عقیده دانشمندان با تشخیص به موقع می توان به راحتی این اختلال را کنترل نمود. […]

اوتیسم چیست و چرا به این بیماری مبتلا می شویم؟

بیماری های مختلفی وجود دارند که سلامت انسان را تهدید می کنند و اوتیسم نیز یکی از آنهاست. دانشمندان معتقدند فرد بین 3 تا 4 سالگی به این اختلال مبتلا می شود، علل ابتلا به اوتیسم متفاوت اند اما به عقیده دانشمندان با تشخیص به موقع می توان به راحتی این اختلال را کنترل نمود. […]
اوتیسم چیست و چرا به این بیماری مبتلا می شویم؟

Tags: