اهمیت مصرف صبحانه در کودکان

متاسفانه در سالهای اخیر مشاهده می گردد که بسیاری از کودکان و دانش آموزان بدون مصرف صبحانه منزل را ترک می کنند. که این مسئله می تواند عواقب بسیار بدی را بدنبال داشته باشد. شاید صبحانه مهمترین وعده ی غذایی باشد که ما به آن احتیاج داریم چرا که بده پس از مصرف نشدن غذا […]

علم و فناوری

اس ام اس جدید

Tags: