انگور و خواص بی نظیر آن

انگور و خواص بی نظیر آن
یکی از میوه های بهشتی که فواید زیادی برای آن ذکر شده است، انگور است. انگور دارای ویتامین های زیادی است که می توان به A ،B ،C اشاره کرد. انگور سرشار از کلسیم و آهن بوده و منبع خوبی برای فسفر، پتاسیم و آلبومین محسوب می شود. ترکیبات شیمیائی انگور برگ مو: دارای ساکارز، لوولز Levulose، […]

انگور و خواص بی نظیر آن

یکی از میوه های بهشتی که فواید زیادی برای آن ذکر شده است، انگور است. انگور دارای ویتامین های زیادی است که می توان به A ،B ،C اشاره کرد. انگور سرشار از کلسیم و آهن بوده و منبع خوبی برای فسفر، پتاسیم و آلبومین محسوب می شود. ترکیبات شیمیائی انگور برگ مو: دارای ساکارز، لوولز Levulose، […]
انگور و خواص بی نظیر آن

Tags: