اقداماتی ساده برای پیشگیری از مرگ خاموش

اقداماتی ساده برای پیشگیری از مرگ خاموش
متاسفانه هر ساله با با شروع فصل سرما و سردی هوا گاز گرفتگی جان بسیاری از هو وطنان ما را میگیرد و آمار این مرگ میر در ایران افزایش یافته است حال آنگه می توان با آگاهی و توصیه به هشدار های مهم از این حادثه پیشگیری نمود. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر […]

اقداماتی ساده برای پیشگیری از مرگ خاموش

متاسفانه هر ساله با با شروع فصل سرما و سردی هوا گاز گرفتگی جان بسیاری از هو وطنان ما را میگیرد و آمار این مرگ میر در ایران افزایش یافته است حال آنگه می توان با آگاهی و توصیه به هشدار های مهم از این حادثه پیشگیری نمود. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر […]
اقداماتی ساده برای پیشگیری از مرگ خاموش

Tags: