اطفال ویرانگر

چگونه می توانیم با لجبازی کودکان خود کنار بیاییم برخی اطفال با بهم ریختن منزل و واسباب بازی ها صدای اطرافیان را در می آورند و موجب بهم ریختن آرامش خانه می شوند چگونه می توانیم با این اطفال کنار بیاییم «جو فراست» کارشناس تربیتی کودکان است و از پس همه مشکلات روحی و رفتاری […]

سایت استخدامی

پرشین موزیک

Tags: