استفاده از آجیل و خشکبار سبب بهبود بیماری قلبی می شود

استفاده از آجیل و خشکبار سبب بهبود بیماری قلبی می شود
  بیماری های قلبی در سراسر جهان یکی از اصلی ترین دلایل مرگ و میر هستند. از این رو پیشگیری از این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد، مصرف آجیل و مغزها گزینه مناسبی برای پیشگیری از بیماری قلبی است. نتایج مطالعه انجام شده روی بیش از ۲۱۰ هزار فرد بزرگسال در […]

استفاده از آجیل و خشکبار سبب بهبود بیماری قلبی می شود

  بیماری های قلبی در سراسر جهان یکی از اصلی ترین دلایل مرگ و میر هستند. از این رو پیشگیری از این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد، مصرف آجیل و مغزها گزینه مناسبی برای پیشگیری از بیماری قلبی است. نتایج مطالعه انجام شده روی بیش از ۲۱۰ هزار فرد بزرگسال در […]
استفاده از آجیل و خشکبار سبب بهبود بیماری قلبی می شود

Tags: