ارتباط سکته قلبی با چربی شکمی در مردان

ارتباط سکته قلبی با چربی شکمی در مردان
مردانی که چربی شکمی بالایی دارند بیشتر در معرض خطر سکته قلبی قرار دارند. مردانی که شکم گلابی شکلی دارند باید بیشتر مراقب سلامتی خود باشند. دکتر منوچهر قارونی در زمینه ارتباط سکته قلبی با چربی شکمی هشدارهایی به مردان داده است که در ادامه خواهید خواند. یک متخصص قلب و عروق گفت: حجیم شدن […]

ارتباط سکته قلبی با چربی شکمی در مردان

مردانی که چربی شکمی بالایی دارند بیشتر در معرض خطر سکته قلبی قرار دارند. مردانی که شکم گلابی شکلی دارند باید بیشتر مراقب سلامتی خود باشند. دکتر منوچهر قارونی در زمینه ارتباط سکته قلبی با چربی شکمی هشدارهایی به مردان داده است که در ادامه خواهید خواند. یک متخصص قلب و عروق گفت: حجیم شدن […]
ارتباط سکته قلبی با چربی شکمی در مردان

Tags: