ادراک و زمینه محرک در روانشناسی

شک نیست که هر یک از ما به طور مکرر تصویر اشیاء را در زمینه های مختلف مشاهده نموده ایم. تصویر محرکهای دور را هر چند بزرگ، کوچک و به عکس نزدیک را بزرگ دریافت کرده ایم. دلیل آن این است که ما چیزها را به صورت جدا از یکدیگر درک نمی کنیم. گرایش طبیعی […]

روزنامه قانون

گیم پلی استیشن

Tags: