ابتلا به سرطان خون با خوردن هات داگ،درست یا غلط؟

ابتلا به سرطان خون با خوردن هات داگ،درست یا غلط؟
Hot Dog یا به زبان فارسی هات داگ ساندویچ گرمی است که هنوز مشخص نشده این نام توسط چه کسی و در چه سالی برای آن انتخاب شده است.یکی از غذاهای محبوب در ایالات متحده آمریکا هات داگ میباشد و با سبک خاصی در شهرهایی همانند لس آنجلس و نیویورک تولید میشود.البته باید بگوییم که […]

ابتلا به سرطان خون با خوردن هات داگ،درست یا غلط؟

Hot Dog یا به زبان فارسی هات داگ ساندویچ گرمی است که هنوز مشخص نشده این نام توسط چه کسی و در چه سالی برای آن انتخاب شده است.یکی از غذاهای محبوب در ایالات متحده آمریکا هات داگ میباشد و با سبک خاصی در شهرهایی همانند لس آنجلس و نیویورک تولید میشود.البته باید بگوییم که […]
ابتلا به سرطان خون با خوردن هات داگ،درست یا غلط؟

Tags: